ນ. ນັດສະວີ ກອງມະນີ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ : ນ. ນັດສະວີ ກອງມະນີ ນາມປາກກາ: ດິນແດນເມືອງເກົ່າ ວັນເດືອນປີເກິດ: 13/9/1998 ອາຊີບ: ນັກສືກສາ ສະຖານທີເຮັດວຽກ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 97808217 ອີເມວ: Nutsavee@gmail.com Facebook : Nutsavee Kongmanee ສາມາດເບີ່ງຜົນງານໄດ້ທີ່ : ກົດບ່ອນນີ້ Advertisements